Regler/ Rules

Regler
 • Det vil være en utfordring i måneden og den vil legges ut den 1. i hver måned. Innleveringsfristen er den 25. i samme måned.
 • Du kan delta med LO, kort, esker eller annet  hvis ikke noe annet er beskrevet.
 • Bidraget skal ikke ha vært publisert tidligere, og det kan kun kombineres  med en annen utfordring. For at bidraget skal godkjennes må reglene og utfordringen følges.
 • Du kan delta med inntil 3 bidrag pr utfordring.
 • For å kunne delta må du ha egen blogg.
 • Bidraget skal lastes opp via Mr Linky.
 • Vinneren vil ble valgt ut av Design teamet, og vil bli publisert på bloggen sammen med den nye utfordringen.
 • Vi vil også velge ut 1 bidrag  som vi vi synes fortjener  heder og ære. 
Rules
 • There will be a new challenge starting on the 1st and ending on the 25th every month.
 • You may participate with layouts, cards, boxes or other projects unless otherwise described .
 • Your project must be new (no linking back), and it can only be linked to one other challenge. For your project to be approved, these rules have to be followed.
 • You may participate with the total of 3 projects, in every challenge.
 • To participate you need to have your own blog.
 • Your project has to be downloaded with Mr.Linky.
 • The winner will be chosen by the Design team, and published on the “Papirpikenes Verden” blog the day before we announce the next challenge.
 • We also pick a project we think deserve “Honor”.